I følge Soria Moria-erklæringen ser Regjeringen på Nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde. På kort tid har regionen gått fra å være et sikkerhetspolitisk oppmarsjområde til å bli et energipolitisk kraftsentrum.