Tåler vi flere påminnelser om at maten vi spiser ikke alltid er det den gir seg ut for? Ja, hvis det inspirerer oss til å benytte den makten vi har som forbrukere.