foto
Innleggsforfatteren er kritisk til at det filmes fra ulykker selv om ingen kommer til skade. Foto: Privat

Er jeg min brors vokter?