foto
Debattanten foreslår å snu passasjersetene på blant annet bussen for å redusere skader ved en bråstans eller kollisjon. Foto: Privat

Tryggere skolebusser med snudd sete