foto
Hva med oss som kjøper og bruker denne strømmen, hva kalles vi? Vi er jo helere, skriver tidligere Siva-sjef i dette innlegget. Foto: THERESE ALICE SANNE

Kraftselskapenes rolle under strømsjokket