foto
Flyttinga inneholder ikke et eneste ord om hva som skal skje med lokalene på Tyholt, skriver debattanten. Foto: Adresseavisen

Hva med dagens bygninger?