foto
Det er lite hyggelig å kalle oss på Svartlamon for en «venstreorientert elite», skriver debattanten. Foto: Richard Sagen

Manglende kunnskap om Svartlamoen