foto
Som politiker mener jeg at det er etiske grenser og rettslig vern som utfordrer det å flytte abortgrensen til uke 22, som jordmor tenker jeg at dette blir meget utfordrende for oss som skal jobbe med det, skriver jordmor og politkker Ingvill Dalseg (H). Foto: Frank Cadamarteri

Som politiker er det etiske grenser, som jordmor en meget utfordrende jobb