foto
Senterpartiet er ikke imponert over regjeringens veisatsing og tunnelsikring i dette innlegget. Foto: Geir Salvesen

Riksvegsatsing er ikke nok for å utvikle hele Norge