Det må være lov til å glede seg over at oljeeventyret kan komme til å vare dobbelt så lenge.