foto
Mange folkevalgte har bare et kort introduksjonsprogram, så blir de kastet ut på dypt vann, kanskje i en politisk kultur med sterke blokker mellom posisjon og opposisjon. I boka foreslås det noen tiltak som kan bedre samarbeidskulturen i lokaldemokratiet, skriver kronikkforfatter. Bildet viser bystyret i Trondheim. Foto: Mariann Dybdahl

Noe er galt med norsk lokalpolitikk! Trenger vi en reform?