foto
Meråker kommune har søkt Helsedirektoratet om dispensasjon for at disse to vikarlegene skal få kunne arbeide videre, skriver lege Knut Furuseth. Foto: Kim Nygård

Kommunen står uten leger på to av tre fastlegelister