foto
Det er typisk at utbyggingsplaner møter offentlig motstand i siste liten, nettopp fordi politisk behandling og offentliggjøring kommer sent. At Tyholt-naboer, fagmiljø og mange andre nå bruker tid og krefter i diskusjonen om et best mulig OSC bør verdsettes av utbygger, skriver Aksel Tjora. Bildet viser statsrådene Iselin Nybø og Torbjørn Røe Isaksen under et besøk ved Sintef Ocean, Marinteknisk senter. Foto: Camilla Alexandra Lie

Ocean Space Centre og NTNUs beste