foto
Geirmund Lykke sin fremstilling av kommunal finansiering av private barnehager er ikke helt riktig, skrive Anne Lindboe. Foto: Adresseavisen

Lindboe svarer Lykke: Private barnehager er løsningen