foto
I etterkant av klimatoppmøtet ser jeg hvor opptatt vi er at de endringene som må skje, skal skje på en «behagelig» måte. Hverdagslivet, forbruket, produktiviteten skal fortsette som før, bare på en miljøvennlig måte. Det er like så greit å innse at dette ikke er mulig, skriver vår spaltist. Foto: Kim Nygård

Evolusjon - nå!