Jeg er redd regjeringens iver etter å begrense bruk av midlertidig arbeidskraft, vil lukke de få dørene som står åpne for eks-kriminelle og andre med hull i CV-en.