Klimakrisen er nå så alvorlig at verden mer enn noen gang trenger et sterkt, internasjonalt samarbeid om klimakutt.