Påskeevangeliet svinger mellom to ytterpunkter: Det totale mørke og ensomheten i langfredagens lidelseshistorie, og den ufattelige gleden i lyset som gjennomstråler hele tilværelsen i påskemorgenens soloppgang.