Det som har kommet fram om norske offiserer oppførsel i Sør-Sudan er uakseptabelt.

Norske offiserer på utenlandsoppdrag for FN i Sør-Sudan skal ha kjøpt sex på byen og kommet med seksuelle tilnærmelser mot en lokalt ansatt, ifølge NRK. Hendelsene ble etterforsket for snart ti år siden, men har ikke vært offentlig kjent før nå. Dette er en stygg ripe i lakken for idéen om Norge som fredsnasjon. Det gjør ikke saken bedre at daværende sjef for FNs operasjon i Sør-Sudan, Hilde Frafjord Johnsen, sier at hun ikke ble informert om hendelsene.

Norge har siden 2011 sendt militært personell til Sør-Sudan. Som del av FNs fredsbevarende styrker skal nordmennene sørge for fred og nasjonsbygging. De skal også beskytte sivilbefolkningen. Lokalt er seksuelle overgrep et stort problem. Selv om de norske soldatene ikke er beskyldt for overgrep, er det hevet over tvil at enkeltes oppførsel i Sør-Sudan er sterkt kritikkverdig. Flere norske offiserer skal ha brutt FN og Forsvarets regler i møte med afrikanske jenter og kvinner, ifølge NRK.

Offiserene skal ha kommet med seksuelle tilnærmelser mot en lokalt ansatt kvinne som bodde og jobbet i den norske leiren. Én offiser har innrømmet seksuell omgang med henne. Militærpolitiet skal også ha konkludert med at én offiser hadde kjøpt sex i hovedstaden Juba. Tre andre skal ha tatt med seg afrikanske kvinner eller jenter på rommene sine i leiren om natta. Totalt fikk sju offiserer refs i etterkant av etterforskningen. Refs er en intern straffereaksjon i Forsvaret. To av offiserene ble likevel sendt ut på nye oppdrag i utlandet i 2018 og 2019, én av dem også som sjef, ifølge NRK.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen forsikrer om at Forsvaret nå har rettet opp i systemet rundt nye utsendelser, slik at saksbehandlere har tilgang til tidligere refser. Han kaller hendelsene i Sør-Sudan «uakseptabel oppførsel av norske militære». De siste årene er det flere ganger blitt avslørt at FN-soldater har begått overgrep eller på andre måter utnyttet lokalbefolkning. Mørketallene er store. Det er trist å registrere at norske offiserer har vært del av dette. Kombinert med varslingssaker om seksuell trakassering her hjemme, har Forsvaret en stor jobb å gjøre med å rydde opp i ukulturen.