Å bygge en klimavennlig by er på ingen måte synonymt med at det blir en god by å bo i, skriver kronikkforfatterne. Mange har reagert på planene om å bygge kontorbygg i Kongens gt 87 tett inntil Vår Frue Menighets aldersboliger. Foto: Morten Antonsen

Sosial bærekraft - et oversett kapittel i Trondheim byutvikling?