foto
Jeg opplever at begrepene likeverd og likestilling blandes og rotes sammen veldig i denne debatten, skriver innleggsforfatteren. Foto: Frank May

Den provoserende morsrollen