Det bør bli lettere å ansvarliggjøre brudd på miljøbestemmelser i skogbruket.