foto
Nissen på lasset er en større konfliktdimensjon i norsk lokalpolitikk enn det som var intensjonen, skriver Espen Leirset. Bildet er fra pressekonferansen på Diggs der dagens styre i Trondheim presenterte sin plan. Foto: Sara Høines

Statsviter svarer i debatt om politisk ledelse: Strenge regler driver frem en kultur der avgjørelser tas på bakrommet