Det ubehagelige i natur- og klimautfordringen er at mange av de tiltakene vi som enkeltindivid foreløpig kan velge mellom, treffer oss midt i velferden. Derfor velger mange av oss å fortsette som før, og gjør i beste fall noen symbolske tiltak, skriver debattanten. Bildet er fra en charterfly-destinasjon.

I årets juleselskaper gikk klimapraten med slekt og venner. Mye tyder på at vi ikke vil redusere vår levestandard frivillig