foto
Gjevilvassdalen og brøytekonflikten er avgjort i lagmannsretten. Tidligere rådmann er sterkt kritisk til måten kommuneledelsen har håndtert konflikten i dette innlegget. Foto: Håvard Jensen

Nullpunktet for skiløypene i Gjevillvassdalen