foto
Daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug mottok utredning om innvandring og norske velferdsordninger fra Grete Brochmann i 2017. - Allerede i Brochmann-rapporten fra 2011 ble det uttalt at det ikke er «sannsynlig at landets velferdsregime vil bestå i dagens form, hvis innvandringstakten fortsetter å øke slik den har gjort (...)», skriver kronikkforfatteren. Foto: Gorm Kallestad

Er Norges innvandringspolitikk bærekraftig?