En ny studie viser at kvinner opplever de ikke får den hjelpen de har behov for og rett på når de tar medisinsk abort. Dette er så alvorlig at det krever umiddelbar handling. Arbeiderpartiets svar er dessverre enda mer utredning, selv om dette bryter med pasient rettighetene.

Under Arendalsuka deltok jeg i debatt om hvordan helsetjenestene følger opp kvinner som tar medisinsk abort. Grunnlaget for debatten var en nylig publisert studie fra Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge som har undersøkt kvinners erfaringer med helsetjenestetilbudet ved medisinsk abort:

«I hovedsak trakk kvinnene frem negative erfaringer i møte med både helsepersonell og helsetjenestene. Hovedfunnene er knyttet til kvinnenes opplevelse av å være en ressursbelastning som ikke fortjener omsorg, møter med en rutinepreget tjeneste som ensidig fokuserer på fysiske aspekt fremfor en personsentrert tilnærming, samt opplevelsen av mangel på valgfrihet, medbestemmelse og forberedthet», (Sommerseth, Eva m.fl. 2022).

Kvinner som søker abort er i en sårbar situasjon. Mange føler at valget er vanskelig. Det er behov for samtaler før valget treffes, men også under aborten og etterpå. Forskning viser at kvinner som tar abort utfordres av følelser som sorg, depresjon, angst, skyldfølelse, stress og skam (Broen m.fl, BMC Medicine 2005). Derfor er det viktig at kvinnene følges opp av fagpersoner som kan bistå med psykisk støtte, forståelse og respekt. Høyre har vedtatt i vårt stortingsprogram at kvinner skal sikres bedre oppfølging etter abort, spontanabort eller medisinsk abort. Bedret oppfølging kan være samtaler før, under og etter aborten av fagpersoner, gjerne også tilbud om samtaler med fagpersoner i kommunal helsetjeneste.

Som kjent har helseministeren satt ned et abortutvalg som skal arbeide med oppfølging av kvinner som tar abort og abortloven. Arbeidet skal resultere i en offentlig utredning (NOU) og være klar om halvannet år.

Studien rundt medisinsk abort viser derimot at strakstiltak er nødvendig og ikke en utredning. Vi har kunnskap til å sette inn tiltak nå, slik at kvinner får god faglig oppfølging, både psykisk og fysisk – når de utfører medisinsk abort.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe.