Behandlingen krigsbarna fikk, viser en nådeløs behandling av uskyldige barn, der samtidens vitenskapelige, faglige og politiske ideer var påvirket av hatet mot den tidligere tyske okkupasjonsmakten.