foto
For de to trøndelagsinstitusjonene Falstads Opdragelsesanstalt 1895–1912 og Falstad skolehjem 1912–1949 viser undersøkelsene hvilke faktorer som var avgjørende for beslutningen om plassering av den enkelte elev på oppdragelsesanstalt eller skolehjem. Foto: Morten Antonsen

Oppvekst i skyggen av vergerådslov, krig og velferdsstat