FNs klima-og naturpaneler er samstemte i at naturkrisen er like alvorlig som klimakrisen, men Norge henger etter, skriver innkeggfortatterne fra Naturvernforbundet i Trøndelag Foto: Kjartan Trana

Det finnes ingen vaksine for en syk planet