foto

Det er en 30-prosentstilling å røkte alle gruppene og chattene