Rinkeby er trist, men de svenske problemene er ikke unike, situasjonen er ikke håpløs og løsningene er ikke utopiske.