Det skal tid til å oppleve et kunstverk, og spørsmålet er om publikum får tid nok.