Vi får stadig flere fattige barn og unge i Trondheim. I Norge har andelen fattige barn økt fra drøyt tre prosent ved tusenårsskiftet til ti prosent i dag.