foto
Nye Huseby skole: Den nye skolen skal samlokaliseres med Huseby ungdomsskole, på tomta til tidligere Saupstad skole. Foto: Illustrasjon: Filter/Spinn

Behovet for oversikt og trygghet er glemt i ny skolestruktur