Det er på tide å revurdere oppfatningen om at Midt-Norge har et svakt næringsliv.

Den tradisjonelle oppfatningen av midtnorsk næringsliv er at det er traust, tregt og svakt. Det er på tide å legge bort dette bildet. Flere regioner og kommuner i landsdelen er tvert i mot spreke, nyskapende og sterke. Med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som oppdragsgiver, har Telemarksforskning i flere år laget en omfattende analyse av situasjonen i norsk næringsliv. Basert på kriteriene vekst, lønnsomhet, nyskaping og størrelse, vurderes næringslivets helsetilstand i alle landets regioner og kommuner.

For andre år på rad er Trondheimsregionen kåret til nest beste region totalt og som beste region for nyskaping. Rørosregionen vurderes som det femte beste området i landet for næringsvirksomhet, og Røros får samme plass blant kommunene. Hitra/Frøya-regionen er på førsteplass for vekst, mens Klæbu vurderes som beste vekstkommune av alle landets kommuner. Analysen viser ikke overraskende at veksten er sterkest langs kysten av Norge, fra Stavanger til Troms.

Også andre regioner i Midt-Norge gjør det bra. På totaloversikten, som er summen av alle de fire kriteriene, er Hitra/Frøya nummer ti, mens Stjørdalsregionen deler plass nummer elleve med Vikna, Leka og Nærøy. Undersøkelsen deler inn næringslivet i 83 regioner.

Andreplassen for Trondheimsregionen, bak Stavangerregionen, avspeiler NTNU og Sintefs roller som motor i nærings- og samfunnsliv. For Røros og Rørosregionen er femteplassene like gledelige som overraskende. Den tradisjonelle oppfatningen om et svakt næringsliv rammer i særdeleshet innlandet. NHOs Nærings-NM viser likevel at enkelte innlandsregioner er i god form. Rørosregionen har et variert næringsliv med mange og små bedrifter. I en årrekke har det gitt seg utslag i svært lav arbeidsledighet. Derfor er det tre regioner som peker seg ut i Midt-Norge: Kysten, Rørosregionen og Trondheimsregionen.

Analysen viser at næringslivet går sterkt frem i hele området mellom Dovre og Troms. Knut Vareide i Telemarksforskning forklarer det med at denne delen av landet har de bransjene som har gjort det godt de siste årene, særlig olje, havbruk og fisk. Det har uten tvil betydning mange steder, men kan ikke forklare den gledelige utviklingen i Rørosregionen.

Nå peker de fleste piler nedover. I slike tider er det ekstra viktig med mange robuste og omstillingsdyktige bedrifter.