Det er på tide å revurdere oppfatningen om at Midt-Norge har et svakt næringsliv.