Store snøhauger blir liggende omkring i Trondheim fordi det ikke finnes noe sted å kjøre bort snøen. Kommunen må finne løsninger slik at denne situasjonen ikke gjentar seg.