Trondheim bør få en ny styringsmodell. Velgerne fortjener svar på hvordan den eventuelt skal se ut i god tid før valget.