Strømnettet er infrastruktur. Derfor kan staten betale nettleia for alle – også næringsliv – uten at EØS kan hindre det. Dette skiller seg fra den nåværende (og utilstrekkelige) strømstøtten, som EØS ikke tillater for næringsvirksomhet.

EØS forbyr statlig eller kommunal støtte eller subsidiering til virksomheter som leverer tjenester eller varer til kunder – men bare der hvor det finnes private leverandører som konkurrerer på samme område. Dette gjelder imidlertid ikke for infrastruktur.

Trond Andresen Foto: Privat

Vannforsyning, avløp, veier – og strømnett – er eksempler på infrastruktur. Og noe annet enn vare-/tjeneste-leverandører hvor det finnes konkurrenter: EU har ikke protestert – og kan heller ikke protestere – på at vannforsyning, avløp, veier i Norge allerede og i all hovedsak er betalt av det offentlige. Det samme bør og kan gjelde for strømnettet. Og det vil ha stor positiv betydning for husholdninger og ikke minst bedrifter som sliter. I lys av at elnettet er infrastruktur, blir nettleia en unødvendig og meget belastende ekstraskatt. Som kan fjernes av den sittende regjering. Det står utelukkende på politisk vilje, ikke EØS.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!