Flere nye forhold gjør at Trondheim kommune allerede nå forbereder revisjon av kommuneplanens arealdel.