Vestlige demokratier skryter av at de ikke driver med sensur. Den franske ambassadens inngripen mot Håkon Gullvåg viser noe annet.