Den virkelige taperen er det amerikanske folkestyret.