Planene for det nye Torvet i Trondheim vil ødelegge et unikt europeisk kulturminne, men det kan reddes med enkle grep.