Olavshallen og Trondheim er forbigått i statsbudsjettet.