Ordet propaganda minner om kald krig, sovjetiske plakatkampanjer mot kapitalismen, og nazistenes storslagne filmer som dyrket viljens triumf. Men propaganda hører ikke kun fortiden til.