foto
Koronatiltak: Avdelingsleder Kjerstin Faanes ved Øya barnehage sier flere har vært tilfredse med voksentettheten i barnehagen, og dermed også tilbudet. Her er hun sammen med Isma (t.v.) og Lilly (begge 4 år). Foto: Morten Antonsen

Tanken er god – men den er også helt bak mål