foto
Demonstrasjon på Torvet til støtte for Black Life Matter. Foto: Kim Nygaard

Når engasjerte roper på Torget, bør vi lytte