foto
Debattanten frykter av flere yrkesgrupper kan lønnsnedgang på grunn av prishopp på strøm. Foto: Frank Cadamarteri

Det må sikres reallønnsvekst i 2021