foto
Det er fire eiendommer på til sammen 590 000 dekar i Namdalen som er solgt til tyske LAM Land- und Forstwirtschafts. Foto: Jens Søraa

Ikke selg arvesølvet vårt til hvem som helst!