Åpne skattesøk kan fort bli en gapestokk som tilfredsstiller en del menneskers ønske om å snoke i andres privatliv, skriver Sivert Bjørnstad. Foto: Espen Bakken

Sivert Bjørnstad (Frp) om skattelistene og åpenhet: Den offentlige gapestokken