Når vi i dag flagger over hele landet, er det også en påminnelse om at fred og demokrati ikke kommer av seg selv.